Alergie - civilizační nemoc

Alergie, stále častější, ale poměrně nové onemocnění. Jak to, že naše babičky či prababičky a ještě vzdálenější příbuzní touto chorobou prakticky vůbec netrpěli? Vyvstává otázka, jestli se u nich opravdu nijak neprojevovala, anebo medicína nebyla rozvinutá natolik, aby se to za nějakou chorobu považovalo.

Možná je dnešní civilizace už natolik rozmazlená moderními technologiemi a pokročilou vědou, že si tuto nemoc prakticky vsugerovala. Další možností je ale skutečnost stále se zhoršujícího životního prostředí a měnícího se způsobu života lidí.

Alergií trpí čtvrtina Čechů

Tak či onak, alergie se zařadila mezi civilizační choroby 21. století. V České republice už alergickými příznaky trpí ¼ obyvatelstva. Počet alergiků stále přibývá. Mezi nejčastější příčiny tohoto jevu tedy patří již výše zmíněná stále se měnící životní styl obyvatelstva. Především k alergii přispívají vysoké hygienické nároky lidí, které mění antigenní stimulaci. Dalším důvodem jsou odlišné stravovací návyky lidí. Ty přinesly do potravy více antioxidantů, stabilizátorů a konzervantů.  Důležitým faktorem je také fakt, že lidé tráví stále více času uvnitř svých obydlí. Dříve tomu tak nebylo. Lidé byli více sžití s přírodou a na některé podněty byli prostě zvyklí. Kdyžto v dnešní době tráví lidé většinu dne v práci, zavření v kanceláři anebo poté doma u televize nebo u počítače. Proto je jejich tělo na některé vlivy zvenčí velice citlivé. S tím je spojen i další fakt, přispívající k alergickým onemocněním, a tím je nedostatek pohybu a nárůst stresových situací.

Alergie sužují zejména děti

V dnešní době alergiemi trpí více mladší populace. Typické projevy alergických onemocnění se objevují hlavně u dětí. U dospělých a starších lidí se pak jedná o alergie komplikované. U starší populace je problém spojen i s celkově špatným stavem organismu a také s tím, že tělo může negativně reagovat na užívání léků, které by alergii měli utlumit.

Styl života dnešní populace se stále rychle mění a tím se i zvyšuje počet alergických problémů. Přesný nárůst onemocnění není ani znám, protože někteří lidé tuto chorobu neberou moc vážně a myslí si, že se s ní dokážou poprat sami, bez pomoci specialistů alergologie.

Číst 3903 krát
Více z této kategorie: Alergologie »